พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน และพิธีมุฑิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุงาน

ผู้เข้าชม : 667

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียน พิธีมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุงาน
วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.
ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส ขอบคุณพระเจ้า สำหรับผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสิริพระพร โรงเรียนรังษีวิทยา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง