วิดีโอ YOUTUBE

ชื่อวิดีโอ : การแข่งขัน Symphonic Band ประจำปี 2559
วันที่ : 15 ธ.ค. 2559 เวลา 20:42
รายละเอียด

วงดุริยางค์ โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2559