การประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561