กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและ Music for mom

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและ Music for mom นักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการรำเทิดพระเกียรติ “พระคือแม่แห่งแผ่นดิน” การชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ “พระคุณแม่” การแหล่เพลงโดยวิทยากรภายนอก (พ่อจันทร์ ดวงดี และนางสาวพัชรินทร์ ดวงดี ) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันส้มตำลีลา ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561