นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  RSV Kindergarten Science Camp

โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  RSV Kindergarten Science Camp แผนกปฐมวัย เป็นการฝึกให้เด็กๆ ให้รู้จักการทดลอง การสังเกต กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ทั้งสนุกและได้ความรู้  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561  ขอบคุณพี่ๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมคะที่จัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้ ให้กับน้องๆ