ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561