พบปะนักเรียนต้อนรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา  พบปะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อต้อนรับ การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561