รับมอบกล้าไม้จากร้านมังกรการช่าง เพื่อนำไปปลูกที่บ้านปางปอย

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบกล้าไม้จากร้านมังกรการช่าง เพื่อนำไปปลูกที่บ้านปางปอย ตามโครงการปลูกป่าสร้างฝ่ายเทิดพระเกียรติ สนองโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561