ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานวันวิทยาศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์..โดยครูณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมมีดังต่อไปนี้
ตอบปัญหาชีววิทยาระดับ ม.ต้น
1. ด.ญ.เมทินี พรหมศร
2. ด.ญ.จิรัชยา โปธา
3. ด.ญ.รัญชิดา โชคนิรันดร์
ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย
1. นายบวรทัต พิสุทธิ์ไพโรจน์
2. นายปวีรปกรศ์ เนตรดวง
3. นางสาวเปรมกมล อินหวัน
ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

ตอบปัญหาเคมี ระดับ ม.ปลาย
ทีมที่ 1
1. น.ส.พิมพ์ผกา นาวี
2. นางสาวณัฐชยา พุทธิชัย
3. น.ส.กรณ์กาญจน์ ยับ
ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

ทีมที่ 2
1. น.ส.ชีวาพร ชูดวง
2. น.ส.รัตติกาล บุญมาเงิน
3. นายวิริทธิ์พล ราศรี
ผลการแข่งขันได้ผ่านเข้ารอบ 2 และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน