อบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561  หัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ เมื่อตัวเราปรับ โรงเรียนจะเปลี่ยน” โดยมี อ.สมชัย ศิริสุจินต์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคา 2561