พิธีรดน้ำดำหัวและแสดงความชื่นชมยินดีกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา  รวมถึงการแสดงความยินดีกับท่านพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมฯเนื่องในโอกาสกลับมาปฎิบัติหน้าที่ ที่อำเภอฝาง   ณ ร้านอาหารนิวศิริชัย 2 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561