กิจกรรมบูรณาการยี่เป็ง ระดับประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา  จัดกิจกรรมบูรณาการยี่เป็ง   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้   และสอนเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ   ณ แผนกประถมศึกษา  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562