กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ “87 พรรษา มหาราชินี”  ประจำปี 2562  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และให้โอวาท “พระคุณแม่” ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562