กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม DayCamp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมการล่องเรือ  การทำแพยาง และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลิมน้ำกก ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562