กิจกรรม DayCamp ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม  DayCamp ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีฐานให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประสบกาณ์ ในรายวิชาลูกเสือ  ณ โรงรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562