ค่ายนักเรียนคริสเตียนและผู้ที่สนใจ หัวข้อ “กล้าที่จะแตกต่าง”

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนคริสเตียนและผู้ที่สนใจ หัวข้อ “กล้าที่จะแตกต่าง” (โรม 12:9)   โดยมี ศจ.กิตติคุณ  มาวิน  ศิษยาภิบาลฯ มาเป็นวิทยากร พร้อมกับทีมงาน จากคริสตจักรพระคุณปางห้า   อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ   ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2562