งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

ครูอนุวัฒน์  สุทธิพรปัญญา และครู ฉัตร์ณพัฒน์  กันทะวงค์ นำลูกเสือจำนวน 18 นาย เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี