นักเรียนได้เข้าร่วม  Chiangmai Robot Game 2019 

อ.ถนอม  ขันคำ  หัวหน้าแผนกระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม  Chiangmai Robot Game 2019  การแข่งขันหุ่นยนต์ ไม่จำกัดอุปกรณ์ โดย บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์  เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562