บ.วิริยะประกันภัย จำกัด มอบเงินสินไหมทดแทน

เจ้าหน้าที่จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มอบเงินสินไหมทดแทน ให้กับผู้ปกครองนายธวัชชัย   ขัดเรือน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562