ประชุมประจำเดือนกันยายน

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการประชุมประจำเดือน โดยมีการแนะนำคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน รวมทั้ง การประชุมเพื่อชีแจ้งนโยบายการทำงานให้กับบุคลากร โดย ศจ.กิตติคุณ  มาวิน  ผู้จัดการ และ อ.ดารา  ปัญญาพฤษ์  ผู้อำนวยการ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562