ประชุมผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ภาคเรียน 1/2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ภาคเรียน 1/2562   โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน รวมถึงการแจงแนวทางการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายฯ  ให้ผู้ปกครองได้ทราบ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562