ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562