พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น  โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าต่างๆ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562