พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชา-ลูกเสือ-เนตนารี

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชา-ลูกเสือ-เนตนารี  เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562