พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนต่างๆ เข้ารวมฝึกในครั้งนี้  ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.7 พัน.2  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2562