พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครู  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562