มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน รด.จิตอาสา

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน รด.จิตอาสา  เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562