แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

อ.สนิท  สายรอคำ เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา  ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ประจวบ  จันต๊ะมี  เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2562