แสดงความเสียใจกับ อ.ยุทธนา มาแดงสาย ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา และ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา   ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.ยุทธนา มาแดงสาย ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  นายทองดี มาแดงสาย  คุณพ่อ  ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ  ขอพระเจ้าเสริมกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไป เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562