ศึกษานอกห้องเรียน กิจกรรมโครงงานตลาด ระดับปฐมวัย

แผนกปฐมวัย นักเรียนระดับอนุบาล 2  ทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อทำกิจกรรมโครงงานตลาด  วันนี้เด็กได้ไปสัมผัสของจริงไปเรียนรู้ของจริงผ่านประสบการณ์จริง ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าตลาดป่าบงทุกคน  ที่ให้การต้อนรับเด็กๆอนุบาล 2 โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562