สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562  หัวข้อ “กล้าที่จะแตกต่าง” (โรม 12:9) Dare to be diffrent   ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562