สืบฮีต สานฮอย ก๋ำสลุงน้ำส้มป่อยมาดำหัว

พิธีรดน้ำดำหัวที่ปรึกษา ผู้อาวุโส และกรรมการบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา “สืบฮีต สานฮอย ก๋ำสลุงน้ำส้มป่อยมาดำหัว”  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562