โครงการ “หนูๆรู้ไว้ปลอดภัยไว้ก่อน”

แผนกปฐมวัยโรงเรียนรังษีวิทยา จัดโครงการ “หนูๆ รู้ไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน”  โดยมี อ.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้   หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลเวียงฝาง …. มาให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันและการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย และการช่วยเหลือคนตกน้ำ คนจมน้ำ ให้กับคณะครู   เพื่อให้เด็กได้ฝึกได้เห็นเมื่อหากเกิดเหตุการณ์จริงจะได้มีสติเอาตัวรอด   ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562