ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

สาระคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรม”ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ” โดยมีการทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ณ อุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563