นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ซึ่งในปีนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุงาน จำนวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย อ.สมาน ไชยสถาน  ศจ.วัฒนพงษ์ เกิดคำ และ อ.ประเนาว์ น้อยแสน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563