ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยาชุดแรก และแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมคนแรกคือคุณกฤด สกุลสัจจะ ในการประชุมนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรม  ได้มอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมสดุดี  ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563