พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมี ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563