มอบทุนการศึกษาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี ค่าย 2 ระหว่างวันที่ 8 -23 มีนาคม 2563 นี้