โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลเจ้าฝาง  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563