อวยพรเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่

ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  รักษาการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาฝาง เนื่องในโอกาสมามอบของขวัญปีใหม่  ให้กับโรงเรียนรังษีวิทยา ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่   ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563