กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าชุมชนบ้านท่าสะแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนรังษีวิทยา ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ร่วมกับ กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนบ้านท่าสะแล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ที่บริเวณเขตป่าบ้านท่าสะแล ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564