กีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ภายใน  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยในปีนี้ได้จัดกันอย่างง่ายๆ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเน้นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งได้จัดขึ้น  ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564