พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชา-ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชา-ลูกเสือ-เนตนารี  เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564