รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา ประกาศ รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ระดับปฐมวัย
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6