สมาคมพระคริสตธรรมไทยมอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัล อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ประจำปี 2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย นำโดย อ.ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมฯ และ อ.สุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัล อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ประจำปี 2021 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โดยมี อ.สุวรรณ จรรยานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ อ.ธวัช เมืองแก้ว หัวหน้าแผนกประถมศึกษา รับรองและกล่าวต้อนรับ ขอพระเจ้าอวยพร เมื่อ 10 ธันวาคม 2564