เยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่คุณขวัญดาว อุดมูล และคุณอำพร ปัญญา

ศจ.อนุชาญ สิโรรส (อนุศาสก) เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมกับ ครูมณิดา แสงโยจารย์ หัวหน้างานบุคลากร เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว คุณอำพร ปัญญา, คุณขวัญดาว อุดมูล เนื่องจากคุณแม่ (แม่จันทร์ดี ศักดิ์ใหญ่) กลับมารักษาตัวที่บ้านพัก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร