โรงเรียนรังษีวิทยามอบของแก่ศูนย์เด็กเล็กในเขตอำเภอฝาง อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ

โรงเรียนรังษีวิทยามอบของแก่ศูนย์เด็กเล็กในเขตอำเภอฝาง อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ เพื่อเป็นการส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร ทีมศาสนกิจ และครูโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญ ระหว่างเดือนมกราคม 2564