โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์  กมลรัตน์  ผู้จัดการ  และนางศรีนวล  นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ  พร้อมตัวแทนคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย  ได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  ถวายบังคม กล่าวถวายราชสุดดี และอธิษฐานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564