โรงเรียนรังษีวิทยา รับมอบ Smart TV และเงินสนับสนุนนักเรียนสร้างชื่อเสียง จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา โดย นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบ Smart TV จำนวน 14 เครื่อง พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ซึ่งมีนางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ Smart TV  ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564