โรงเรียนรังษีวิทยา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับครอบครัว คุณอนงค์ ปาสวัสดิ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ (ผู้จัดการ) อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์ (ผู้อำนวยการ) และตัวแทนคณะครู บุคลากร ได้ร่วมกันวางพวงหรีด ของคณะครูและนักเรียน, สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนรังษีวิทยา เป็นกำลังใจให้กับครอบครัว คุณอนงค์ ปาสวัสดิ์ เพื่อระลึกถึงการจากไปของ คุณศิลา ปาสวัสดิ์ (สามี) ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตและทรงนำ ปลอบประโลมจิตใจ ทุกคนในครอบครัวตลอดไป